Daghems egna material

Formgivarensskattkista.fi är en interaktiv webbplats och förskolegrupperna kan via sidorna dela erfarenheter och bilder, som visar hur de utfört uppgifterna i Formgivarens skattkista.

Ni kan dela erfarenheter och bilder från workshoppar och även kolla på bilder av de andra grupperna.

Hitta anvisningar för uppladdning av bilder i menyn till vänster.