1. Designkarta

Vid början av övningarna funderar man på vad formgivning eller design egentligen är. Designen leker kurragömma med oss och vi måste hitta den. Sloganerna Var finns designen? och Vi letar efter designen! grundar sig på kurragömma, som är en bekant lek för barnen. Barnen letar efter formgivning i den egna omgivningen och i tidningar. En gemensam designkarta utarbetas, vilken (förenklat) ger en ram för begreppet formgivning.

I denna workshop betonas vikten av att diskutera. Man sätter namn på olika yrken i formgivningsbranschen: möbeldesigner eller -snickare, parkplanerare, skodesigner, och så vidare. Man gör ett kollage längs med designstigen på kartan utifrån de bilder som har klippts ut från tidningarna.

 

Var finns designen?

Vi letar efter designen!

En metod för att presentera vad formgivning egentligen är för barn i förskoleåldern.

Designen leker kurragömma med oss

Formgivning är som en trollkarl som får allt att fungera, men har någon sett den? Den finns precis framför våra ögon och under våra fötter, men den är så bekant för oss att vi lägger märke till den endast om den förekommer i besvärliga former. När den krånglar fungerar ingenting. Om den är på verkligt dåligt humör så skaver den, tynger eller gör ont. En fungerande design känns bra, ser bra ut och låter fint. Det är underbart och skönt att leva och vara med den. Den får saker att fungera. Design är formgivning. God formgivning är en skatt, som man måste hitta, se, upptäcka och värna.

Var finns då denna design?

Den finns i bord och stolar, leksaker och rutschbanor. Den finns i väggar och wc-stolar. Den finns i televisioner och kastruller. Den finns i kläder och skor. Alla föremål och grejer som vi använder, ställen som vi bor i eller transportmedel som vi rör oss med har planerats och formgivits av en människa.

Allt detta är design.