Projektets mål

  • Barnen lär sig ett nytt sätt att betrakta sin omgivning.
  • Barnen lär sig att beakta den konstruerade omgivningen och de konstruerade föremålen ur planerings- och formgivningssynvinkel.
  • Barnen får en konkret upplevelse av formgivning.
  • Designfostran inkluderas till förskoleundervisningen.