Övningar

Metodhandboken innehåller planer för sex verkstäder. Verkstäderna kretsar kring temat sko, som alla barn har erfarenhet av i vardagen. Temat introduceras med hjälp av en berättelse: en räv följer en grupp barn från skogen till staden och behöver skor.

Du hittar beskrivningar av alla övningar i menyn till vänster. Alla verkstäder och övningar är presenterad i Formgivarens metodhandboken.

Metodhandboken kan laddas ner på sidan Metodhandboken.

Formgivarensskattkista.fi är en interaktiv webbplats och förskolegrupperna kan via sidorna dela erfarenheter och bilder, som visar hur de utfört uppgifterna i Formgivarens skattkista.

Hitta anvisningar för nedladdning på sidan Daghems egna material.