Metodhandboken

Metodhandboken för Formgivarens skattkista är avsedd som anvisning för lärarna. Övningarna i metodhandboken har testats i pilotworkshoppar vid daghemmet Husaaritien päiväkoti i Vanda på våren 2012. 

Vid planering av projektet har man tagit i beaktan att man relativt lätt, med avseende på tidsanvändning och material, ska kunna genomföra workshopparna i den vardagliga förskoleundervisningen. Innehållet stöder sig i stor utsträckning på grunderna i undervisningsstyrelsens nationella läroplan för 2010.