2. Utforskning av fötterna med sinnena

Hinderbana:

Utforskning av fötterna med sinnena 

Räven kommer från skogen till staden där det inte är trevligt att gå barfota och behöver skor.

En gymnastikstund som skildrar rävens resa från skogen till staden: från mjuk mossa, via vatten och kyla till grovt och hårt underlag. Hinderbanan omfattar sonderingsytor, som illustrerar kvisthögen, tallkottarna, mosstuvan, vattenpölen och asfalten i sagan.

Barnen känner sig för med tårna, hoppar, går, smyger och springer barfota på olika material (mjukt, grovt, kallt). Barnen fäster vikt vid tårna och fötterna och när de känns bra eller dåligt. Hurdana ytor möter räven? Vilka miner gör räven då?