Projekt

World Design Capital Helsinki 2012 -städerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Lahtis genomför tillsammans ett projekt vid namnet Formgivarens skattkista, som ger förskolebarnen i dessa städer en inblick i design.   

Formgivarens skattkistor delas ut till förskolegrupperna hösten 2012. Skattkistan innehåller en metodhandbok och material. Innehållet stöder sig på läroplanen och inspirerar barnen att utforska sin miljö ur designperspektiv genom lek, berättelser och egen aktivitet.

Klicka på rubrikerna på vänster sida och läs mer om projektet!