Responsblankett

Dela med dig av dina erfarenheter och åsikter om projektet Formgivarens skattkista!

All respons som berör Formgivarens skattkista behandlas anonymt och konfidentiellt. Den respons
som kommer in används endast av arbetsgruppen och stiftelsen World Design Capital Helsinki 2012,
avsikten är att fortsätta med att utveckla projekt och temainnehåll som rör designfostran.

Besvara olika påståenden genom att välja en siffra på skalan 1–5 beroende på hur ense eller oense du
är med påståendena (1: helt av annan åsikt; 5: helt av samma åsikt).

Det tar ett par minuter att fylla i den korta responsblanketten.

Tack för dina svar!

Frågor markerade med * kräver svar.

I Respondentens bakgrundsuppgifter

II Frågor

1. Om fostran i design och formgivning

2. Formgivarens skattkista

3. Formgivarensskattkista.fi

4. Utbildningsträffar i anslutning till Formgivarens skattkista

Besvara följande påståenden, ifall du under hösten har deltagit i utbildningsträffar i anslutning till Formgivarens skattkista.

4.3. Jag tyckte att följande avsnitt i utbildningen var intressanta och till nytta: